kat-plovdivМинистерството на вътрешните работи, чрез специализираното си звено - "Пътна полиция" при ОДМВР е отговорната институция, която първоначално издава свидетелствата за управление на МПС. Също така, води регистър за всички водачи на моторни превозни средства. Право да управлява МПС от категория "В" е лице, което:

 • е навършило определената за съответната категория минимална възраст,
 • притежава основно образование,
 • е физически годно да управлява моторно превозно средство от категория "В",
 • успешно е преминало обучение за водач на моторно превозно средство (шофьорски курс)
 • притежава удостоверението от БЧК за преминат курс за оказване на първа долекарска помощ.

Оригиналните изпитни протоколи за успешно положилите изпита лица пред  ДАИ, се изпращат служебно от регионалния отдел на ДАИ, до компетентния орган за първоначалното издаване на свидетелството за управление на МПС - "Пътна полиция" при ОДМВР.

Какви документи трябва да представите пред КАТ, когато отидете да подадете заявлението си за първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (шофьорска книжка).

 1. Лична карта.
 2. Заявление. Издава се от автошколата след успешно положените изпити по теория и кормуване.
 3. Удостоверение за успешно преминат курс за оказване на първа долекарска помощ от Българския Червен кръст.
 4. Диплома за завършено образование – оригинал и ксерокопие.
 5. Медицинско удостоверение.
 6. Вносни бележки за заплатени държавни такси, които ще платите на място в деня на подаване на документите.
 7. Не е нужно да носите снимки със себе си, ще Ви направят снимка на място. 

Тук може да направите справка в сайта на МВР, дали шофьорската Ви книжка вече е готова.

Отзиви от завършили курсисти

Вашето мнение е важно за нас!

Отзиви и коментари на нашите курсисти